Các thẩm phán hiện nay của Toàn án Tối cao Hoa Kỳ: Antonin Scalia, John Paul Stevens, Chánh án William H. Rehnquist, Sandra Day O’Connor và Anthony M. Kennedy, Ruth Bader Ginsburg, David Hackett Souter, Clarence Thomas và Stephen G. Breyer. Tiểu sử đầy đủ của các thẩm phán có thể tìm thấy tại trang Web của Tòa án Tối cao: http://www.supremecourtus.gov/about/biographiescurrent.pdf.

Chánh án William H. Rehnquist sinh năm 1924 tại Milwaukee, bang Wisconsin. Ông nhận bằng luật tại Đại học Stanford tại California; hành nghề luật tại Phoenix, Arizona và là trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ từ 1969 – 1971. Tổng thống Richard Nixon đã bổ nhiệm Rehnquist là thẩm phán của Tòa án Tối cao và ông bắt đầu công việc của mình năm 1972; năm 1986, Tổng thống Ronald Reagan đã bổ nhiệm Rehnquist làm Chánh án.

Thẩm phán Sandra Day O’Connor sinh năm 1930 tại El Paso, bang Texas. Bà nhận bằng luật tại Đại học Stanford tại Chicago và hành nghề luật tại Arizona, nơi bà là trợ lý chánh án, là thượng nghị sĩ bang và là thẩm phán của Tòa án Thượng thẩm Hạt Maricopa và Tòa Phúc thẩm Arizona. Tổng thống Ronald Reagan đã bổ nhiệm O’Connor làm thẩm phán nữ đầu tiên của Tòa án Tối cao. Bà bắt đầu nhiệm sở năm 1981.

Thẩm phán John Paul Stevens sinh năm 1920 tại Chicago, bang Illinois. Ông nhận bằng luật tại Đại học Tây Bắc tại Chicago, hành nghề luật tại Illinois và là thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực số 7 từ năm 1970-1975. Tổng thống Gerald Ford đã bổ nhiệm Stevens làm thẩm phán của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Ông bắt đầu nhiệm sở năm 1975.

Thẩm phán Anthony M. Kennedy sinh năm 1936 tại Sacramento, bang California. Ông nhận bằng luật tại Đại học Havard tại Cambridge, bang Massachussttes; hành nghề luật tại San Francisco và Sacramento, California; được bổ nhiệm làm thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực số 9 năm 1975. Tổng thống Ronald Reagan đã bổ nhiệm Kennedy làm thẩm phán Tòa án Tối cao. Ông bắt đầu nhiệm sở năm 1988.

Thẩm phán Antonin Scalia sinh năm 1936 tại Trenton bang New Jersey. Ông nhận bằng luật tại Đại học Havard tại Cambridge, bang Massachussttes; từng là một luật sư, một Giáo sư Luật học và là một quan chức chính phủ trước khi được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa Phúc thẩm Khu vực Quận Columbia năm 1982. Tổng thống Ronald Reagan đã bổ nhiệm Scalia. Ông bắt đầu công việc của mình tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ từ năm 1986.

Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg sinh năm 1933 tại Brooklyn, New York. Bà nhận bằng luật tại Đại học Columbia tại thành phố New York, là Giáo sư Luật và là Luật sư trưởng của Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ; được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực Quận Columbia năm 1980. Tổng thống Bill Clinton đã bổ nhiệm Ginsburg làm thẩm phán của Tòa án Tối cao. Bà bắt đầu nhiệm sở năm 1993.

Thẩm phán David Hackett Souter sinh năm 1939 tại Melrose, bang Massachusetts. Ông nhận bằng luật tại Đại học Havard tại Cambridge, bang Massachussttes; từng là trợ lý chánh án, phó chánh án và chánh án của bang New Hampshire; là thẩm phán của Tòa Thượng thẩm New Hampshire và Tòa án Tối cao của bang New Hampshire. Tổng thống George H.W. Bush đã bổ nhiệm Souter làm thẩm phán của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Ông bắt đầu nhiệm sở năm 1990.

Thẩm phán Clarence Thomas sinh năm 1948 gần Savannah, bang Georgia. Ông nhận bằng luật tại Đại học Yale tại New Haven, bang Connecticut; từng làm luật sư riêng và giữ một vài vị trí trong Chính phủ như Chủ tịch Uỷ ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ; trở thành thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Khu vực Quận Columbia năm 1990. Tổng thống George H.W. Bush đã bổ nhiệm Thomas làm thẩm phán của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Ông bắt đầu nhiệm sở năm 1991.

Thẩm phán Stephen G. Breyer sinh năm 1938 tại San Francisco, California. Ông nhận bằng luật tại Đại học Havard tại Cambridge, bang Massachussttes; từng làm việc trong Chính phủ và trong giới học giả; là thẩm phán Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ Khu vực số I từ 1980 – 1990 và là chánh án của Tòa này từ 1990 – 1994. Tổng thống Bill Clinton đã bổ nhiệm Breyer làm thẩm phán của Tòa án Tối cao. Ông bắt đầu nhiệm sở năm 1994.
Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 4/2005
Nguồn: https://luatsosanh.wordpress.com/wp-admin/post-new.php

Advertisements