WELCOME TO LUATSOSANH.WORDPRESS.COM!

Xin chào các bạn,
Trang Web này được xây dựng nhằm mục đích tạo ra diễn đàn trao đổi và chia sẻ tri thức về luật so sánh – một lĩnh vực học thuật còn khá mới ở Việt Nam. Chúng tôi hi vọng rằng, trang Web này sẽ góp phần bổ sung thêm những tri thức về pháp luật cho các luật gia, các sinh viên và những người nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam.

Chúng tôi cũng hi vọng rằng, sự tham của các nhà nghiên cứu, các luật gia và các bạn sinh viên vào diễn đàn này sẽ thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của nền khoa học pháp lý của Việt Nam. Chúng tôi cũng rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn để trang Web này ngày càng được hoàn thiện.
Xin chân thành cảm ơn!

Advertisements